Кредитна спілка «Відродження»

Про кредитну спілку

Кредитна спілка «Відродження» була заснована у 1996 році у м. Трускавець, де успішно працює дотепер, об'єднавши у своїх лавах вже понад 2000 членів.

Спілка не розвиває "філіальну мережу", а зосереджує свої зусилля на теренах курортополіса Трускавець.

Кредитна спілка «Відродження» є співзасновником Львівської асоціації кредитних спілок та входить до Національної асоціації кредитних спілок України.

Інформація про юридичну особу

 • Повне найменування: Кредитна спілка «Відродження»
 • Код за ЄДРПОУ: 23974934
 • Відокремлені підрозділи: немає
 • Власники істотної участі: відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі.

Графік роботи

 • Понеділок-П'ятниця – з 10:30 до 18:00
 • Субота-Неділя – Вихідні
 • ОБІД (Понеділок-П'ятниця) – з 14:00 до 15:00

Контакти

Юридична та фактична адреса головного офісу

82200, Львівська область
м. Трускавець
вул.Івана Мазепи, 21Е
(Код території за КОАТУУ 4611500000)

Контактні телефони, факс

тел/факс (03247) 6 88 38
моб.тел. (067) 370 61 45

Електронні адреси (веб-сайт, e-mail)

ks.vidrodgennya@gmail.com
http://www.vidrodzenia.credit.lviv.ua

Керівництво

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» (Стаття 13).

Обов'язки та повноваження органів управління кредитної спілки встановлюються у Розділі IV "Управління кредитною спілкою" Закону України «Про кредитні спілки» (Статті 14–18):

 • Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
 • Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки.
 • Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
 • Ревізійна комісія кредитної спілки здійснює rонтроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Керівники органів управління в КС «Відродження»

 • Спостережна рада кредитної спілки
  • Копичин Василь Омелянович (голова спостережної ради)
  • Митник Любомир Іванович (заступник голови спостережної ради)
  • Прохоренко Володимир Євгенійович (секретар спостережної ради)
  • Кобиренко Тарас Іванович (член спостережної ради)
  • Полянко Василь Порфенович (член спостережної ради)
 • Правління кредитної спілки
  • Кріль Ігор Іванович (голова правління)
  • Кас’яненко Ярина Остапівна (член правління, головний бухгалтер)
  • Полянко Ірина Вікторівна (член правління)
 • Голова ревізійної комісії — Юрдига Петро Михайлович
 • Головний бухгалтер — Кас'яненко Ярина Остапівна

Свідоцтва та ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Інформація про види фінансових послуг

Положення про фінансові послуги (03.11.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (18.08.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (27.03.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додаток до положення кредитний договір.

Положення про фінансові послуги (15.08.2016):
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Кредити

На даний час кредити надаються лише дійсним членам кредитної спілки. Прийом нових членів для видачі кредитів не проводиться. Якщо ви дійсний член Кредитної спілки «Відродження», для отримання інформації щодо можливості надання вам кредиту зверніться до нас у офіс або зателефонуйте.
Процентні ставки за кредитами
(затверджені рішенням спостережної ради від 18.08.2017, протокол №8)
 

Депозити

Кредитна спілка «Відродження» на даний час не провадить діяльності із залучення депозитних внесків членів спілки.

Звітні дані

Річний фінансовий звіт

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF частина 1 частина 2

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF частина 1 частина 2

Щорічний аудиторський висновок

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.